För en bekymmersfri service

Om oss

Vår städfirma grundades 1988 och sysselsätter i dag närmare 200 personer. Vi erbjuder alla typer av städtjänster för både privatpersoner, företag, fastighetsägare och organisationer.

Grundfilosofin i vår verksamhet är att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det lilla företagets närhet och flexibilitet, med korta beslutsvägar.

Viär certifierade enligt kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 9001:2008, vilket omfattar rutiner och styrning för företagets dokumenthantering, ansvar och befogenheter, intern/extern kommunikation, resurser, utbildning, kvalitetsmål med strategi och uppföljning samt inköp.

Vi är dessutom certifierade enligt ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS 18001:2007 samt enligt AFS 2001:1 och även certifierade certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004.